loading
Sayfa yükleniyor, lütfen bekleyiniz
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.
ÜLKEM İÇİN projesi hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın. Ülkem İçin web sitesine hoş geldiniz. Sitede gezinmek için tab tuşu ile menülerde gezinebilirsiniz. Anasayfaya dönmek için sayfayı tekrar yükleyiniz.

Ülkem İçin

Ülkem İçin Projesi Hakkında

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir.

Koç Holding’in 80. yılında hayata geçen “Ülkem İçin” Projesi, 2006 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında önemli başarılara imza atmaktadır.

Çalışan ve bayi sayısıyla çok büyük bir aile olan Koç Topluluğu, hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılığın geliştirilmesi, aynı zamanda ülkemiz sorunlarına kayıtsız kalmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret etmektedir. Koç Topluluğu, Kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem var oldukça, ben de varım” sözünden yola çıkarak hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projelerinden biri de “Ülkem İçin” Projesidir.

Projenin Amacı

 • Sosyal sorumluluk anlayışının çalışanları ve bayileri aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak,
 • Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri arasında bireysel olarak toplum sorunlarına karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmelerini sağlamak,
 • Koç Topluluğu şirketleri, bayileri ve çalışanları olarak sahiplenici katılımla yerel gelişimi destekleyici çalışmalar geliştirmektir.

“Ülkem İçin” Projesi, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin tüm Türkiye genelinde kurumsal bir şemsiye altında gerçekleştirilmesi fikrine dayanmaktadır.

Ülkem İçin Projesinde uygulama konu ve modeli nasıl belirlenir?

 • Ülkemiz sorunlarına çözüm odaklı
 • Farkındalık yaratan
 • Sürdürülebilir, tekrarlanabilir, çarpan etkisi olan
 • Tüm şirket ve bayilerimizde uygulanabilir
 • Tüm Türkiye’ye yayılabilir
 • Toplumsal kalkınmaya yarar sağlayan
 • Topluluğumuzun öncü rolünü bir kez daha ortaya koyarak kamuoyunun dikkatini çeken model uygulamalar

“Ülkem İçin” Projesi’nde geçtiğimiz yıllarda neler yaptık?

 • 2006-2007 yıllarında yerel kalkınmaya destek olan 387 yerel proje hayata geçirilmiştir.
 • 2008-2009 yıllarında TEMA Vakfı ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye’nin 7 bölgesinde, Ülkem İçin Ormanları oluşturulmuş, 1.084.000 fidan dikilmiş ve 81 ilimizde ise 18 bini aşkın ilköğretim öğrencisine çevre eğitimleri verilmiştir.
 • 2010-2011 yıllarında ülkemize gönüllü ve düzenli kan bağışçısı kazandırmak amacıyla Kızılay ile “Ülkem İçin Kan Veriyorum” kampanyası düzenleyerek 104.000 kişi konu hakkında bilinçlendirilmiş, 83.579 ünite kan bağışlanmıştır.
 • 2012–2015 Projesi olarak ise “Engel Tanımıyorum” projesi başlatılmıştır. Proje ortakları AYDER ve UNDP işbirliğiyle 372 gönüllü eğitmen yetiştirilerek yurt çapında “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimleri düzenlenmiş, şirket ve bayilerde aynı zamanda fiziki şartların iyileştirilmesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürün ve hizmet geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Yönetim Mesajı

Çalışanlarımız, bayilerimiz ve ailelerimiz tarafından sahiplenilerek her geçen gün etki alanını genişleten ve Türkiye’nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen “Ülkem İçin” Projemizle 2006 yılından bu yana katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Çalışan ve bayi sayısı ile ülkemizin en büyük ailesi olan Koç Topluluğu ailesinin üyelerinin her geçen gün daha yerleşmiş bir sosyal sorumluluk inancına sahip bireyler olması ülkemizdeki sosyal konulara duyarlılığın artmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sahip çıkmak, sorumluluk hissetmek ve katılımcı olmak, “Ülkem İçin” Projesi’nin özünü oluşturmaktadır. Bir ülkenin kalkınması için kurumların ve özel sektörün, toplumsal sorunlara karşı bilinçli ve destekçi olmaları son derece önemlidir. Ancak daha da önemlisi, bireylerin bu sorunlara sahip çıkması, sorgulaması, katılımcı olmasıdır. Projemizin 8 yıllık sürecinde bu katılımcılığı sağlayarak çok başarılı sonuçlar elde ettik.

Projemizin ilk iki yılında, Türkiye’nin her yöresinde ayrı ayrı tespit edilen sorunlara yerel çözümler getiren 387 farklı proje gerçekleştirdik. 2008 yılında ise tek bir konuya odaklanarak, 7 bölgemizde, 1 milyon 84 bin fidan diktik. 2009 yılında ise projenin devamı olarak, ilköğretim okulu öğrencilerinde çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, TEMA ile işbirliği içinde, 81 ilimizde çevre eğitimleri vererek 18 bini aşkın “Dünyayı Kurtaran Çocuk” kazandık.

2010 - 2011 yıllarında ise kan bağışının insan hayatı için önemi konusunda farkındalık yaratarak, gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçısı sayısının artmasını amaçladık ve Türk Kızılayı ile birlikte "Ülkem İçin Kan Veriyorum" kampanyalarını düzenledik. 30 Mayıs 2012 itibarıyla 83.579 ünite kan bağışında bulunarak bir kurum tarafından Kızılay’a bağışlanan en yüksek kan stoğunu kazandırdık. Bir ünite kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünürsek yaklaşık 250.000'in üzerinde kişinin hayatına dokunmuş olduk.

Ne mutlu ki, bu çalışmalarımız ödüllerle onurlandırıldı. Bunlardan ilki, Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülü. Diğeri ise, kan bağışı kazanım kampanyaları ile TÜHİD'in 10. Altın Pusula ödüllerinde sağlık kategorisinde "En Başarılı Sosyal Sorumluluk Uygulaması" ödülüdür.

Ülkem İçin projemizin 2012 – 2015 yıllarındaki teması ise, “Engel Tanımıyorum” olarak belirlendi. Ülke nüfusumuzun %12,29’u olan engelli bireyler, toplumun yararlandığı tüm olanaklardan bağımsızca faydalanma hakkına sahiptir. Bu proje ile engelli bireylerin iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarla rol model olmayı ve bu konuda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulmasını amaçladık.

Bu doğrultuda proje boyunca, çalışanlarımız ve bayilerimizin %70’nin “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimini alması, eğitimlerle yarattığımız algı değişikliğinin faaliyet gösterdiğimiz alanlarda “Engelli Dostu” ürün ve hizmete dönüşmesinin sağlanması, şirketlerimizdeki fiziksel şartlarımızın iyileştirilmesi ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımı için başarılı uygulamaların hayata geçirilmesi Ülkem İçin Engel Tanımıyorum projemizin ana hedeflerini oluşturdu. İlk iki yıllık döneminde Koç Topluluğu çalışanlarının %70’ine verilmesi hedeflenen eğitimler, proje başlangıcından 13 ay sonra tamamlanarak büyük bir başarıya imza atıldı. 2014 yılı itibariyle şirketlerimizde 103.482 kişi, illerimizde ise Ülkem İçin Elçisi olan bayilerimiz aracılığıyla 22.500 öğrenci “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimlerine katıldı. Bundan sonraki süreçte de farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, diğer yandan da geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin engelli dostu olabilmesi için çalışmaya ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda fiziksel şartlarımızı iyileştirmeye devam edeceğiz.

Koç Topluluğu olarak, sosyal sorumluluk projelerinin sahadaki somut etkisi kadar orta ve uzun vadedeki dolaylı etkilerine de çok önem veriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda da “Ülkem İçin” diyerek, el birliği ile ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa V. Koç

Engel Tanımıyorum

Engel Tanımıyorum

Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülke nüfusunun %12,29’unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu oran, son nüfus sayımına göre 8.431.937 kişiye karşılık gelmektedir.

Günlük yaşantımızda, cadde ve sokaklarda çok sayıda engelli birey ile karşılaşmamamızın nedeni, engelli bireylerin mevcut olmaması değil, bu bireylerin dış mekânlardan ve hizmetlerden yardım almadan faydalanabilmelerinin çoğu durumda olanaksız olmasıdır. Bunun yanı sıra, fiziki kısıtlamalar nedeniyle de eğitim ve çalışma hayatına katılımları oldukça güçleşen engelli bireylere, ülkemizde kamuoyunun tutumunun da genellikle olumsuz olduğu gözlenmektedir.

Engellilerin erişim haklarını tanımak, sadece kanuni bir yükümlülük değil, bireysel ve kurumsal bir sorumluluktur. "Ülkem var oldukça, ben de varım" diyerek çıktığımız bu yolda katkı sağlayabileceğimiz her konuda çözümün bir parçası olmayı, üzerimize düşeni yapmayı bir sosyal sorumluluk olarak görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, Ülkem İçin Projesi 2012 - 2015 uygulamasında "Ülkem İçin Engel Tanımıyorum" diyerek yolumuza devam ediyoruz. Projemizde bu yılki proje ortakları UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve onun engellilik konusunda ülkemizdeki partneri olan AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) ile engellilerin iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarda rol model olmayı ve bu konuda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Proje boyunca; çalışanlarımız ve bayilerimizin %70’nin “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimini alması, eğitimlerle yarattığımız algı değişikliğinin faaliyet gösterdiğimiz alanlarda “Engelli Dostu” ürün ve hizmete dönüşmesinin sağlanması, faaliyet gösterdiğimiz işyerlerimizin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımı için başarılı uygulamaların hayata geçirilmesi ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Projenin başlangıcından bu yana;
• Şirketlerimiz çalışanlarından 372 gönüllü eğitmen yetiştirildi,
• Çalışanlarımıza 2.433 farkındalık eğitimi düzenlenerek 103.482 kişide farkındalık yaratıldı,
• 36 ilimizde bayilerimiz aracılığıyla 71 ilköğretim okullarında yaklaşık 22.500 kişiye farkındalık eğitimleri verildi, aynı zamanda yerel sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıldı,
• Şirket, fabrika, mağaza, şube ve istasyonlarımızda 1.461 noktada ve 65 bayimizde fiziki şartların iyileştirilmesi için farklı uygulamalar gerçekleştirildi,
• 20 şirketimiz ise, proje kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Projemizde bu yıl; kaldığımız yerden devam ederek farkındalık eğitimlerimizi sürdürmeyi, ürün ve hizmet geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kazandırmayı ve işyerlerimizin fiziki şartlarını iyileştirerek engelli bireyler için erişebilir bir hale getirmeyi, aynı zamanda hayata geçireceğimiz destekleyici sosyal sorumluluk projeleri ile kamuoyunun bu konuya yönelik duyarlılığının arttırılmasını ve örnek projelerle topluma rol modeli olmayı hedefliyoruz.


Proje Ortakları

2012-2015
AYDER
Alternatif Yaşam Derneği

UNDP
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Tohum Otizm Vakfı

2010-2011
Türk Kızılayı

2008-2009
Tema

2008
Çevre ve Orman Bakanlığı

Fotoğraflar

Videolar

Basın Odası

Basın Kiti
Basın Kitini indirmek için tıklayın (.zip)

Basın Bültenleri
Basın bültenleri sayfasına gitmek için tıklayın

Basından Haberler
Basında yer alan haberleri görmek için tıklayın

 

İlanlar

Basından Haberler

Basın Bültenleri

Sıkça Sorulan Sorular - Ülkem İçin

"Ülkem İçin" nedir?
“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri ile sosyal sorumluluğu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı katılımcılığı teşvik eden ve yerel gelişimi destekleyen bir çatı projedir.

Neden "Ülkem İçin Günü"?
"Ülkem İçin" Projesi’nde bugüne kadar neler yapıldı?
"Ülkem İçin" Projesi'nde uygulama konusu ve modeli nasıl belirleniyor?
"Ülkem İçin" Projesi’nin genel uygulama yapısı nasıldır?
"Ülkem İçin" Projesi’nin paydaşları kimlerdir?
Projenin hedef kitlesi ve ulaştığı kişi sayısı nedir?
Projenin bugüne kadar aldığı ödüller hangileridir?
"Ülkem İçin" Projesi’nin 2012 – 2015 uygulaması nedir?
"Ülkem İçin" Projesi 2012 ve 2015 Uygulaması"nda neden engellilik konusu?
Engellilik nedir?
Engelliler için erişebilirlik nedir?
"Ülkem İçin" Projesi “Engel Tanımıyorum” uygulamasının amacı nedir?
Koç Topluluğu’nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası Nedir?

Sıkça Sorulan Sorular - Engel Tanımıyorum

Özürlülere Ayrımcılık Uygulanmamasına İlişkin Yasal Bir Düzenleme Mevcut mudur?
Türk Ceza Kanunu'nun 122'inci maddesinde; " Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir." denilmektedir. 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun 41'ıncı maddesi ile "26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 122 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "dil, ırk, renk, cinsiyet," ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülük," ibaresi eklenmiştir.

Oturulan Konutta Özüre Uygun Düzenlemeler Yaptırılabilir mi?
Özürlü olduğumdan dolayı, özür oranımı ve özür bilgimin nüfus cüzdanında yer almasını istemiyorum, sosyal haklardan nasıl yararlanacağım?
"Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi" nedir? Proje kapsamında hangi öğrencilerin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmektedir?
Üniversite Sınavına Giren Özürlü Öğrenciler İçin Ne Tür Kolaylıklar Sağlanmaktadır?
Kaynaştırma Programında Devam Eden Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Başarı Durumları Nasıl Değerlendirilir ?
Özürlü Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri Nasıl Verilmektedir?
Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir mi?
Kör olan insanlar görenlerden daha mı iyi duyarlar ya da diğer algıları daha mı güçlüdür?
Görmeyenler televizyon ve film izler ve izlemekten hoşlanırlar mı?
Kaynaştırma Programında Devam Eden Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Başarı Durumları Nasıl Değerlendirilir ?
Hiç görüşü olmayan insanlar nasıl yemek yapar?
Görmeyen kişilerin çocukları olabilir mi?
Körler de rüya görür mü?
Renk körleri neleri görebilir?

İletişim

Proje Hakkında

Ülkem İçin Kan Veriyorum

“Ülkem İçin” Projesi’nde 2010 ve 2011 yıllarında sosyal sorumluluk anlayışını tabana yayma ve kurumsal vatandaşlık kavramını topluluk çalışanları ve bayileri arasında geliştirme hedefi için farklı bir konuya odaklanıldı. Böylelikle Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışının önemi konusunda toplum nezdinde farkındalık yaratılması ve gönüllü, düzenli kan bağışçıları kazanılması hedeflendi.

Kan, kaynağı insan olan ve başka alternatifi bulunmayan en hayati tedavi aracı… Ülkemizde, yıllık 1 milyon 800 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Gelişmiş ülkelerde toplanan kanın %82’si gönüllü kan bağışçılarından sağlanarak tüm tarama testlerine tabi tutulabilirken, ülkemizde bu oran gezici ekiplerin katkısı ile ancak %33’e ulaşabilmektedir. Dolayısıyla bu konuya mümkün olduğunca çok kişinin duyarlılık göstermesi son derece önemli bir konu.

31 Mayıs 2010 – 30 Ocak 2012 tarihleri aralığında Koç Topluluğu şirketleri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarında 34.080 ünite, Koç Topluluğu bayileri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarında ise 49.499 ünite kan bağışında bulunuldu. Böylece Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri olarak toplam 83.579 ünite kan bağışladık. Bir ünite kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünürsek yaklaşık 250.000 kişinin hayatına dokunmuş olduk.

Bu rakamlarla Koç Topluluğu, Kızılay’a bir kurumca sağlanan en yüksek kan stoku bağışını gerçekleştirmiş oldu. Kan bağışçısı kazanım kampanyaları farklı yerel çalışmalarla zenginleştirildi.

Projemiz kapsamında, Ülkem İçin Elçilerimizden Arçelik Bayisi Sayın Halil Dönmez tarafından İstanbul Sultangazi’de sağlık ocağı, Mersin Fiat Bayisi Sayın Serdar Akyurt’tan da Türk Kızılayı’na mobil kan alma aracı bağışında bulunuldu. Ayrıca kampanya sonunda Topluluk şirketlerimizden Otokar A.Ş. tarafından Türk Kızılayı’na bağışlanan tam teşekküllü kan bağışı otobüsü ile de Türk Kızılayı’nın mobil araç ihtiyacına destek olundu.

“Ülkem İçin” Projesi, 2010 yılında kan bağışçısı kazanım kampanyaları ile TÜHİD’in 10. Altın Pusula Ödülleri’nde Sağlık kategorisinde en başarılı sosyal sorumluluk uygulaması ödülüne, 2011 yılında ise Projenin genel uygulama yapısı ile Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin “En Başarılı Gönüllülük Programı” ödülüne layık görüldü.


Fotoğraflar

Basın Odası

Basın Kiti
Basın Kitini indirmek için tıklayın (.rar)

Basın bultenleri
Basın bültenleri sayfasına gitmek için tıklayın

Basından Haberler
Basında yer alan haberleri görmek için tıklayın

 

İlanlar

Basın Bültenleri

Basından Haberler

SSS – Kan Bağışı

Kimler kan bağışlayabilir?
18-65 yaş arası, önemli bir sağlık problemi bulunmayan, vücut ağırlığı 50 kg'ın üzerinde olan kişiler.

Ne sıklıkla kan verilir?
Kan bağışı ne kadar zaman alır?
Acı hisseder miyim?
Vücudumda ne kadar kan var?
Sarılık geçirdim; kan bağışlayabilr miyim?
Kan bağışladıktan sonra herhangi bir değişiklik hisseder miyim?
Kilo alır ya da verir miyim?
Kansız kalır mıyım?
Kan bağışlarken herhangi bir hastalık bulaşır mı?

Proje Hakkında

DÜNYAYI KURTARAN ÇOCUKLAR YETİŞİYOR

2008 yılında “Ülkem İçin” projesini çalışan ve bayilerimizle gücümüzü birleştirmenin etkisini gösterecek dev bir adıma dönüştürdük ve 7 Bölgemizde Ülkem İçin Ormanları oluşturarak 1 milyon 84 bin fidanı toprakla buluşturduk.

2009 yılında da bu projenin devamı olarak da Koç Topluluğu bayileri aracılığıyla ilköğretim okulu öğrencilerinde çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla TEMA Vakfı ile birlikte 81 ilimizde 18.000 aşkın çocuğa çevre eğitimleri verildi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimlerde çevre korumada önemli faktörler, doğanın tahribatını önlemek için alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Bununla birlikte, eğitimlere katkı ve destek verme amacı ile “Ülkem İçin” web sitesi üzerinden “Dünyayı Kurtaran Çocuk” konsepti çerçevesinde farkındalık yaratıcı çalışmalar gerçekleştirildi.


Fotoğraflar 2010

Basın Odası

Basın Kiti
Basın Kitini indirmek için tıklayın (.zip)

Basın Bültenleri
Basın bültenleri sayfasına gitmek için tıklayın

Basından Haberler
Basında yer alan haberleri görmek için tıklayın

 

İlanlar

Basın Bültenleri

Basından Haberler

Proje Hakkında

7 Bölgede Koç Topluluğu Ülkem İçin Ormanları

 “Ülkem İçin” Projesi’nde 2006 ve 2007 yıllarında her biri başlı başına “sorumlu vatandaşlık” örneği olan 387 yerel proje gerçekleştirmiş olmanın özgüveniyle 2008 yılında, “Ülkem İçin” projesini güç birliğinin etkisini gösteren dev bir adıma dönüştürdük. Çevre ve Orman Bakanlığımız ve TEMA Vakfı’nın işbirliğiyle projeyi farklı bir boyuta taşıdık. Bir milli seferberlik ruhuyla yola çıktık ve yedi bölgemizde 1 milyon 84 bin fidan dikerek “Ülkem İçin Ormanları” oluşturduk.

Ülkemizin dört bir yanında oluşturduğumuz ormanlarda bir ağaca dönüşen fidanlar, her yıl tonlarca toz ve karbondioksit emerken tonlarca oksijen üretecek, birçok farklı türde canlıya yuva olacak ve hem erozyonla hem de küresel ısınmayla mücadele edecek. Biz de bu kadar önemli bir konuda “Ülkemiz İçin” üzerimize düşen görevi Koç Topluluğu çalışanları, bayiler, tedarikçileri ve şirketleri olarak yerine getirmeye çalıştık ve elimizi taşın altına koyarak bağışlarımızla “Koç Topluluğu Ülkem İçin Ormanları”nı oluşturduk.

Bölgelere göre ormanlarımız:

 • Akdeniz Bölgesi – Mersin Gülnar
 • Ege Bölgesi – İzmir Menemen
 • Marmara Bölgesi – Tekirdağ Çerkezköy
 • Karadeniz Bölgesi – Giresun
 • Doğu Anadolu Bölgesi – Iğdır
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Batman
 • İç Anadolu Bölgesi – Karaman

Fotoğraflar

Basın Odası

Basın Kiti
Basın Kitini indirmek için tıklayın (.zip)

Basın Bültenleri
Basın bültenleri sayfasına gitmek için tıklayın

Basından Haberler
Basında yer alan haberleri görmek için tıklayın

 

İlanlar

Basın Bültenleri

Basından Haberler

Proje Hakkında

164 Sorumlu Vatandaşlık Örneği

Bugüne dek gerçekleştirilen en geniş katılımlı proje olma özelliğine sahip olan “Ülkem İçin” Projesi, katılımcılığı ve sorumlu vatandaşlık kültürünü tabana yayma konusunda örnek bir rol model oluşturmaktadır.

“Ülkem İçin” Projesi’nde Koç Topluluğu şirketleri ve bayileri olarak 2007 yılında ülkemizdeki sorunlara karşı katılımcı ve sahiplenici çalışmalara devam ederek, 81 ilimizde herbiri sorumlu vatandaşlık örneği olan 164 projeyi hayata geçirdik. Bu projeler; eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere, sosyal kurumlara destek şeklinde gerçekleşti.

Örneğin Aydın ili bayileri, Tofaş Bayii Poyraz Otomotiv önderliğinde 5 köye hizmet veren 1 tonluk süt soğutma ve muhafaza tankı yaptırdı. Hakkâri bayileri de Arçelik Bayii Ali Şen’in koordinasyonu ile Hakkâri Lisesi'ne 60 kişilik konferans salonu armağan etti. Koç Topluluğu şirketlerinden New Holland Trakmak, Şanlıurfa, Şırnak ve Manisa'daki köy okullarına eğitim materyalleri gönderdi. Otokoç, Antalya dokuma bölgesindeki Ersoy İlköğretim Okulu’nda bilgisayarlı teknoloji sınıfı oluşturdu. Opet Petrolcülük’ün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne verdiği sınıf yenileme desteği ve Türk Traktör çalışanlarının LÖSEV için yaptığı kan bağışı ise 2007’nin diğer çalışmalarına güzel örnekler oluşturdu.


Bayi Uygulamaları

Koç Topluluğu Şirketleri Uygulamaları

Fotoğraflar

Basın Odası

Basın Bülteni
Basın bültenini indirmek için tıklayın (.pdf)