Yaklaşımımız
Yaklaşımımız

Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum

Hızla gelişen teknolojilerin demografik, ekonomik ve kültürel etkileri bir süredir dünyanın gündeminde. Ekonomik ve sosyal kalkınma üzerine çalışan uluslararası kuruluşlar gelişen teknolojilerin toplumsal hayatta yol açtığı değişime değiniyor ve teknolojiye yaklaşımın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Söz konusu değişim çift yönlü bir etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar teknolojiyi şekillendirirken, teknoloji de toplumların değişmesinde rol oynuyor.

Bugün için düşünmemiz ve cevaplamamız gereken temel sorular :

 • Kendimizi geleceğe hazırlayabilmemiz için teknoloji ve toplumun yeni ilişkisi nasıl olmalı?
 • Mümkün olan herkesin gelişen teknoloji ile anlamlı bir ilişki kurmasını nasıl sağlayabiliriz?
 • Teknolojiyi bizi güçlendiren bir unsur olarak konumlandırmak için ne yapmalıyız?

Koç Topluluğu olarak, bu sorulardan yola çıkarak dünyamız, toplum ve insanlar için anlamlı bir gelecek inşa etme hedefiyle yola çıktık. Hepimize hizmet edecek, daha adil, eşit ve kapsayıcı bir gelecek için bugünden düşünüyor ve adım atıyoruz.

Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum
Gelecek İçin Adım Atıyorum

Teknolojinin etkisiyle yeniden tanımlanan gelecek yolculuğumuzda her birimizin;

 • Teknolojinin etkisiyle yeniden tanımlanan geleceği düşünmemize ve hayal etmemize,
 • Bu gelecek içinde kendimizi konumlandırmamıza ve cesaretle adım atmamıza,
 • Değişimi ve kendi etki alanımızı dünya ve toplum ile ilişkilendirmemize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 
Bu hedefe ulaşmak için, Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum programı kapsamında;

 • Geçmişten günümüze nelerin değiştiğini fark etme ve değişimin hayatlarımızdaki yerini anlama, 
 • Gelecekte nelerin değişebileceğini, geleceğin nasıl olabileceğini düşünme ve gelecek senaryolarını oluşturma,
 • Kendi çizdiğimiz senaryoların hayatımıza, çevremize, dünyaya ve topluma etkilerini anlama ve büyük resimde kendimizi görme,
 • Fırsat alanlarını keşfetme, plan yapma ve esnek bir şekilde planları dönüştürebilme becerilerini geliştirmeye yönelik özgün içerik, yöntem ve araçlar sunuyoruz.
Teknoloji ile Güçleniyorum

Gelecek için hazırlanmak ve geleceği şekillendirmek tüm bu değişimde teknoloji ile bireyin ilişkisini yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda, teknoloji ile anlamlı ilişki kavramını gündeme getirmeyi ve bireylerin bu kapsamda kendilerini konumlandırmalarını hedefliyoruz.
 
Teknoloji ile anlamlı ilişkiyi;

 • Fikirleri daha hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmek,
 • Etki alanını genişletmek,
 • Dünya ile bağlantıda kalmak,
 • İşbirliklerinden güç almak,
 • Eşitsizliklerin oluşturduğu engellerden kurtulmak kavramları üzerinden tanımlıyoruz.

 
Bir başka deyişle, teknoloji ile anlamlı ilişkiyi bizi güçlendiren ve sınırlarımızı aşmamızı sağlayan unsurlar ile tanımlıyoruz. 

Bu doğrultuda, kişilerin;

 • Teknolojinin hayatlarındaki yerini düşünmelerini ve yeniden değerlendirmelerini,
 • Teknoloji ile anlamlı ilişki kavramını gündemlerine almalarını,
 • Teknolojideki gelişmelere yönelik merak ve ilgilerinin artmasını,
 • Teknolojinin sağladığı gelişmeleri kendilerinden bağımsız, ayrı ve kopuk görmek yerine, hayatları ve gelecekleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yönelik özgün içerik, yöntem ve araçlar sunuyoruz.

 

Değişimi Seçiyorum

 
Dünya Bankası, World Economic Forum (WEF) ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, değişen dünyada bireylerin dirençli ve dayanıklı, ekonomilerin ise kapsayıcı ve sürdürülebilir olabilmeleri için insanların belirli davranış özelliklerine sahip olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Gelecek yolculuğunda her birimizin merak, istek ve cesaretini tetikleyerek, değişim ihtiyacının farkına varmasını ve harekete geçmeyi istemesini hedefliyoruz.
Bu doğrultuda;

 • Değişime açık ve değişen ihtiyaçlara göre esnek davranabilen,
 • Merak eden ve sürekli öğrenen,
 • Yapabileceğine inanan, inisiyatif alan, kendini tanıyan ve kendine güvenen,
 • Bütüncül düşünen, dünyaya açık, iş birlikleri kuran, kapsayıcı ve eşitlikçi düşünen,
 • Liderlik gösteren, çevresine, dünyaya ve topluma katkı sağlamak üzere adım atan kişileri desteklediğimiz içerik, yöntem ve araçlar sunuyoruz.

İş Birliklerimiz

Ülkem İçin programı Koç Topluluğu çalışanları ve iş ortaklarından başlayarak tüm toplumda etki yaratmayı, daha anlamlı bir gelecek için bugünden hep birlikte harekete geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Ülkem İçin kapsamında oluşturduğumuz işbirlikleri ile oluşturduğumuz etkinin adım adım toplumda yaygınlaşması için çalışıyoruz.

İÇERİK ORTAĞI

İÇERİK ORTAĞI

YAYGINLAŞTIRMA ORTAĞI

YAYGINLAŞTIRMA ORTAĞI